MUSIKSAGAN PETER & VARGEN - ANMÄLAN
Skolkonsert för 6-11 år


Fyll i alla uppgifter noggrant.
1. Välj konsertdatum
 
Onsdag 20  mars 9:00
Onsdag 20 mars 10:30
Torsdag 21 mars 9:00
Torsdag 21 mars 10:30
Fredag 22 mars 9:00
2. Skolans namn
3. Kontaktperson
4. Telefon dagtid
5. E-post
6. Typ av skola
 
Förskola
Förskoleklass
Lågstadie 1-3
Mellanstadie 4-6
Högstadie 7-9
Gymnasie
7. Årskurs
8. Antal barn
9. Antal vuxna
10. Eventuellt meddelande till oss
11. Fullständig fakturaadress