Hjälp till att forma Verktygslådan!

Jag heter Stefan Åberg och arbetar på Socialförvaltningen i Helsingborg som ANDTS-samordnare (alkohol, narkotika, doping, tobak & spel). Jag arbetar förebyggande med dessa ämne och till min hjälp har jag Verktygslådan. Webbsidan är anpassad till skolpersonal bland annat med lektionsmaterial, utbildningar, länkar, råd till föräldrar och kontaktlänkar i ANDTS. 

Nu behöver jag din hjälp för att utveckla Verktygslådan på bästa sätt och för att jag ska kunna vara till bästa hjälp för dig och din skola. Dina synpunkter är viktiga.  

1. Har du använt dig av Verktygslådan tidigare?
2. Vad tycker du om Verktygslådan?
3. Saknar du något material på Verktygslådan?
4. Vad använder du för material på Verktygslådan idag?
5. Har er skolan något ANDTS- material som ni vill dela med er av?
6. Vill du vara med och ta fram nytt material till Verktygslådan
7. Har du andra synpunkter om Verktygslådan eller ANDTS som skulle kunna vara till min hjälp?