Brukarenkät 2017Antal svar: 400
Ålder

 Antal svar
Summa311 (100,0%)
13-15 år8 (2,6%)
16-20 år28 (9,0%)
21-30 år45 (14,5%)
31-40 år68 (21,9%)
41-50 år75 (24,1%)
51-65 år64 (20,6%)
över 65 år23 (7,4%)

Verksamhet

VerksamhetAntal svar
Summa396 (100,0%)
VUXEN0 (0,0%)
Vuxen Utredning/uppföljning1 (0,3%)
Vuxen Stöd & behandling, Olsgården0 (0,0%)
Vuxen Stöd & behandling, Villa Viva0 (0,0%)
Vuxen Söd & behandling, Alkohol & drogrådgivningen54 (13,6%)
Vuxen Stödboende, Fenix17 (4,3%)
Vuxen Stödboende, Carnot16 (4,0%)
Vuxen Stödboende, Bostad först0 (0,0%)
Vuxen Stödboende, Träningslägenheter20 (5,1%)
Vuxen Stödboende, Boendeteamet25 (6,3%)
Vuxen Stödboende, Kronan0 (0,0%)
Vuxen SP, Rehabteam31 (7,8%)
Vuxen SP, SoL-boende0 (0,0%)
Vuxen SP, LSS-boende16 (4,0%)
Vuxen SP, Sysselsättning0 (0,0%)
BARN/UNGA0 (0,0%)
Barn/unga Familjehem4 (1,0%)
Barn/unga Utredning/uppföljning5 (1,3%)
Barn/unga Familjebehandling28 (7,1%)
Barn/unga Villan11 (2,8%)
Barn/unga Boskolan0 (0,0%)
GEMENSAMMA RESURSER0 (0,0%)
Gemensamma Familjerätt33 (8,3%)
Gemensamma Dynamis79 (19,9%)
Gemensamma Familjehuset0 (0,0%)
Gemensamma Maria NV36 (9,1%)
Gemensamma Familjecentraler20 (5,1%)

Tillgänglighet

Jag får alltid tag i min kontakt inom socialförvaltningen


Antal svar
Stämmer inte alls13 (3,3%)
Inte så väl13 (3,3%)
Ganska väl74 (18,6%)
Stämmer helt261 (65,6%)
Vet inte37 (9,3%)
Summa398 (100,0%)

Jag kan alltid träffa min kontakt när jag behöver


Antal svar
Stämmer inte alls7 (1,8%)
Inte så väl10 (2,5%)
Ganska väl108 (27,5%)
Stämmer helt231 (58,8%)
Vet inte37 (9,4%)
Summa393 (100,0%)

Delaktighet

Min kontakt förstår hur jag upplever min situation


Antal svar
Stämmer inte alls5 (1,3%)
Inte så väl13 (3,3%)
Ganska väl90 (22,7%)
Stämmer helt277 (69,8%)
Vet inte12 (3,0%)
Summa397 (100,0%)

Jag kan påverka den hjälp jag får


Antal svar
Stämmer inte alls7 (1,8%)
Inte så väl16 (4,1%)
Ganska väl116 (29,7%)
Stämmer helt226 (57,8%)
Vet inte26 (6,6%)
Summa391 (100,0%)

Begriplighet

Jag förstår vad min kontakt säger


Antal svar
Stämmer inte alls3 (0,8%)
Inte så väl4 (1,0%)
Ganska väl63 (15,8%)
Stämmer helt327 (82,0%)
Vet inte2 (0,5%)
Summa399 (100,0%)

Min kontakt har förklarat varför vi träffas och vad det kan leda till


Antal svar
Stämmer inte alls5 (1,3%)
Inte så väl7 (1,8%)
Ganska väl61 (15,6%)
Stämmer helt308 (79,0%)
Vet inte9 (2,3%)
Summa390 (100,0%)

Samarbete

Olika tjänstemän och behandlingspersonal runt omkring mig har samarbetat bra


Antal svar
Summa395 (100,0%)
Stämmer inte alls7 (1,8%)
Inte så väl20 (5,1%)
Ganska väl103 (26,1%)
Stämmer helt192 (48,6%)
Vet inte73 (18,5%)

Kompetens

Min kontakt har tillräcklig kunskap/erfarenhet


Antal svar
Summa396 (100,0%)
Stämmer inte alls6 (1,5%)
Inte så väl5 (1,3%)
Ganska väl71 (17,9%)
Stämmer helt296 (74,7%)
Vet inte18 (4,5%)

Rätt insats i rätt tid

Jag får den hjälp jag behöver


Antal svar
Stämmer inte alls10 (2,5%)
Inte så väl19 (4,8%)
Ganska väl107 (26,8%)
Stämmer helt255 (63,9%)
Vet inte8 (2,0%)
Summa399 (100,0%)

Jag får hjälp när jag behöver

Jag får den hjälp jag behöverAntal svar
Stämmer inte alls6 (1,6%)
Inte så väl20 (5,2%)
Ganska väl109 (28,4%)
Stämmer helt232 (60,4%)
Vet inte17 (4,4%)
Summa384 (100,0%)

Hur nöjd är Du med hjälpen/rådgivningen som helhet?


Antal svar
Summa400 (100,0%)
15 (1,3%)
23 (0,8%)
31 (0,3%)
47 (1,8%)
520 (5,0%)
622 (5,5%)
740 (10,0%)
860 (15,0%)
964 (16,0%)
10178 (44,5%)

Hur väl har hjälpen/rådgivningen uppfyllt dina
förväntningar på den?


Antal svar
Summa398 (100,0%)
16 (1,5%)
24 (1,0%)
35 (1,3%)
48 (2,0%)
525 (6,3%)
620 (5,0%)
730 (7,5%)
863 (15,8%)
964 (16,1%)
10173 (43,5%)

Tänk dig den bästa hjälpen/rådgivningen man kan få.
Hur nära eller långt ifrån en sådan hjälp är den hjälp du fått?


Antal svar
Summa398 (100,0%)
17 (1,8%)
22 (0,5%)
35 (1,3%)
410 (2,5%)
525 (6,3%)
628 (7,0%)
738 (9,5%)
867 (16,8%)
969 (17,3%)
10147 (36,9%)

Hur har din livssituation ändrats i och med kontakten med oss?


Antal svar
Summa398 (100,0%)
Förbättrats mycket185 (46,5%)
Förbättrats något135 (33,9%)
Varken förbättrats eller försämrats43 (10,8%)
Försämrats något7 (1,8%)
Försämrats mycket 12 (3,0%)
Vet inte16 (4,0%)