Du bestämmer vinnaren
Skolkonsert för 12-18 år


Fyll i alla uppgifter noggrant.
1. Välj konsertdatum
 
Onsdag  6 februari  12:30
Torsdag 7 februari 10:00
Torsdag 7 februari 12:30
Fredag 8 februari 10:00
Fredag 8 februari 12:30
2. Skolans namn
3. Kontaktperson
4. Telefon dagtid
5. E-post
6. Typ av skola
 
Förskola
Förskoleklass
Lågstadie 1-3
Mellanstadie 4-6
Högstadie 7-9
Gymnasie
7. Årskurs
8. Antal barn
9. Antal vuxna
10. Eventuellt meddelande till oss
11. Fullständig fakturaadress